Overige Exposities van leden

Op deze pagina vindt u informatie over lopende of komende exposities van onze leden Heleen van Lynden, Tom Thijsse, Bea Farenhorst en Marja Thijssen. Hiernaast zijn er frequente ledenexposities in de Brasserie te Muiden
en in het Gezondheidscentrum.

Bas Holzhaus exposeert van 25 september tot 29 oktober in Galerie de Stoker in Amsterdam. De galerie is in het weekend geopend van 12.00 tot 17.00 uur. De kunstwerken zijn ook de hele periode in en door de etalage te zien.
In verband met de coronamaatregelen kunnen er maximaal 3 personen tegelijk in de galerij zijn. Houd daar s.v.p. rekening mee. 
Galerie De Stoker, Witte de Withstraat 125 Amsterdam-West.

.

Tom en Bea (Atelier, Muiden)

Beste vrienden en kunstliefhebbers,

Vanaf 5 juli 2020 stellen wij ons atelier iedere zondag van 12.00 – 17.00 uur open voor bekenden en geïnteresseerden. Singelstraat 17 Muiden.

Bea Farenhorst  06-51499278 Tom Thijsse  06-51956751 Van harte welkom !


.

Marja Thijssen

neemt weer deel aan de tentoonstelling Ode aan de Natuur in Doorn. De tentoonstelling is om voor de hand liggende redenen verplaatst naar September -oktober 2020.

Alle kunstwerken van de deelnemers zijn buiten in het Bomenmuseum te zien.In het NatuurKunstpark Lelystad doe ik mee met het thema Overbruggen. Nog te zien tot tot 1 november.


Heleen van Lynden

Exposeert haar werkt permanent in Galerie Carre d’Artistes, DenHaag

Zie voor meer informatie haar pagina op de site van deze galerie:

https://www.carredartistes.com/en/1440-heleen-van-lynden