Home

Het Kunstcollectief Muiden en Muiderberg is een vereniging voor beoefenaars van verschillende beeldende kunstdisciplines uit de voormalige gemeente Muiden, nu onderdeel van Gooise Meren. De 46 leden zijn professionele kunstenaars of serieuze amateurs. De meesten van hen zijn opgeleid aan erkende kunstinstellingen, maar een niet onbelangrijk deel is ook min of meer autodidact. 

Het Kunstcollectief Muiden en Muiderberg:

  • wil zijn leden de mogelijkheid bieden met elkaar in contact te komen door bijeenkomsten, workshops van en door leden, Kunstcafé’s (lezingenseries van deskundigen) en werkgroepen. Voor dit doel maken we gebruik van ons gebouw aan de Prinses Irenestraat in Muiden. De Kunstcafé’s worden georganiseerd in een horecalocatie in Muiden en staan ook open voor niet leden.
  • stimuleert het leren van en geïnspireerd worden door elkaar en het kennis nemen van de andere kunstdisciplines.
  • biedt leden de mogelijkheid in een van de ateliers in ons gebouw te werken of er les te geven.
  • organiseert tentoonstellingen van leden op een aantal vaste locaties in Muiden.
  • organiseert elke twee jaar een Kunstroute – in Muiden of in Muiderberg.

Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Nieuwe leden

Zie voor alle informatie over het lidmaatschap de pagina ” lid worden“. Kandidaat leden kunnen zich ook aanmelden bij: